Уроки доброчесності

Курс розроблений для 3–4 класів та відповідає Держстандарту початкової освіти.

Про що курс та з чого він складається🔲 Уроки доброчесності для 3-4 класів – простий інструмент для впровадження ідей, закладених у концепції Нової української школи.
🔲 Ми пропонуємо навчати через дослідження цінностей, розуміння необхідності дотримуватися правил та антикорупційний урок
Матеріали складаються з Путівника для вчителя з докладним конспектом, Путівника для учня (тут дитина може писати свої роздуми, проходити самооцінювання та вирізати щось для поробки) та рамкового документа.

🔲 У цьому відео про рамковий документ, який складається з трьох змістових блоків:
🔰 перший містить докладне пояснення терміну «суспільна доброчесність», підходів до навчання її в різних країнах. Його розробила команда “ЕдКемп Україна”. В його основу, зокрема, ліг рамковий документ Організації економічного співробітництва та розвитку
🔰 другий розповідає про вікові особливості дітей, які потрібно враховувати для навчання доброчесності: коли діти можуть свідомо діяти задля блага спільноти, коли виховується моральна поведінка й чому є проблеми з контролем дій у дітей початкової школи. Цю частину підготувала сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз.
🔰 третій – методичні рекомендації до уроків. Їх розробили співавторки навчальних матеріалів Світлана Олексюк, Інна Большакова та Ольга Мірошникова. У цю частину вміщені відповіді на запитання вчительства, як користуватися матеріалами, інтегрувати їх у навчання тощо.
🔰 бонусом є стаття соціологині та дослідниці цінностей Вікторії Бриндзи, яка вводить нас глибше в український контекст та цінності українського суспільства. Вона дає зрозуміти, що для реального навчання доброчесної поведінки дуже важливі середовище та як побудовані стосунки між учителями та учнями.

Розгорнути блок

Український інституту розвитку освіти рекомендує “Уроки доброчесності”🔲 Навряд чи хтось заперечить: якщо йдеться про формування такої суспільної свідомості, де доброчесність є аксіомою, треба починати змалечку – формувати таку свідомість, як кажуть, зі шкільної лави.
🔲 Реформа “Нова українська школа” якраз на це і спрямована. Адже портрет випускника НУШ – це патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний ухвалювати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.

🔲 Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії та справедливості, визначені в законі “Про освіту” як одні із ключових. Вони знайшли відображення в обов’язкових результатах навчання здобувачів освіти 3–4 класів, закріплених Державним стандартом початкової освіти. Йдеться, серед іншого, про вміння поводитися етично, демонструючи сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність тощо; спілкуватися з урахуванням особливостей інших людей; пояснювати, чому потрібно діяти справедливо тощо.
🔲 Звісно, всі ці положення Стандарту мають знаходити відображення в практиці навчального процесу. Зокрема, коли він насичений інтерактивними методами роботи, спрямований на рефлексію, розвиток аналітичного мислення тощо. І ще важливо, щоб для цього вчитель був озброєний необхідними методичними та дидактичними матеріалами. Все це ми бачимо в Путівниках для учнів та вчителів “Уроки доброчесності”.
🔲 Вчитель отримує в розпорядження надзвичайно цінний навчально-методичний ресурс. А учнів початкових класів чекають дуже цікаві, непересічні заняття. Їхнім результатом буде формування цілої низки цінностей та переконань – важливість законів та правил, небайдужості, відповідальності, справедливості тощо.
🔲 Поява “Уроків доброчесності” для Українського інституту розвитку освіти має дуже важливе значення. Адже наше завдання – бути впроваджувальною агенцією для втілення реформи “Нова українська школа”. Я переконаний, що їх використання в навчальному процесі зміцнить поступ реформи НУШ.
🔲 Зазначу, що ці матеріали з’явилися в межах співпраці з громадською організацією “Смарт освіта”, із якою ми минулого року підписали відповідний меморандум. Тож я запрошую вчителів користуватися Путівниками “Уроки доброчесності”, поширювати їх серед своїх колег, ділитися досвідом їх використання, коментувати на цій сторінці.

Розгорнути блок

Що таке доброчесність🔲 Англійське слово «integrity» – доброчесність – походить від латинського «integer», що означає «цілий», «довершений». У нашому випадку це означає, що слова і вчинки є складовими одного цілого.
🔲 Бути доброчесними – це бути послідовними: не лише говорити, як правильно, а й діяти відповідно до переконань та етичних принципів. Навіть коли ніхто не бачить.
🔲 У своєму рамковому документі Організація економічного співробітництва та розвитку наводить визначення суспільної доброчесності – це послідовне дотримання та відданість загальновизнаним етичним цінностям, принципам і нормам задля обстоювання і виведення суспільних інтересів у пріоритет відносно приватних у суспільному житті.

🔲 Де починається доброчесність? Ось тут і зараз. Коли ми розуміємо, як, на нашу думку, чинити правильно, то наші дії починають відображати наш рівень доброчесності.
🔲 У навчанні доброчесності ми не просто формулюємо ці філософські запитання у вигляді завдань, а і спільно з учнівством вибудовуємо систему, у межах якої їм буде легше виставляти пріоритети цінностей і потреб, коли ті суперечитимуть одні одним.
🔲 Особливий акцент у вихованні доброчесності робиться на так званій побутовій корупції. Вона не передбачає великих грошей, але на неї можна натрапити майже щодня в багатьох місцях. Ми віримо у важливість зосереджувати увагу на побутовій корупції, навчаючи цінностей та доброчесності учнівство початкової та середньої шкіл.
🔲 Коли є мета розширити політику доброчесності від звичайної юридичної боротьби проти нечесності чи корупції до проникнення цінностей і норм у все суспільство, то без освіти ніяк не обійтися. В освіті це може бути:
🔰 навчання громадянської позиції, у межах якого учнівство ознайомлюють із позиціями, ролями й обов’язками громадян.
🔰 морально-політичне виховання розповідає учнівству про моралі й цінності суспільства.
🔰 педагогіка миру передає знання про вирішення конфліктів і узгодження несумісних інтересів.
🔰 освіта про права людини зосереджена на побудові універсальної культури прав людини й верховенства права.
🔰 ще вужча антикорупційна освіта дає учнівству розуміння того, що таке корупційні практики і як їх подолати.
🔰 курси з академічної доброчесності навчають учнівство дотримуватися наукових стандартів.
У школі освітяни мусять забезпечити таке середовище, яке буде відкритим і заохочуватиме учнівство вільно висловлюватися. Тобто навчальне середовище – настільки ж важливе, якщо не важливіше, як і зміст уроків.
🔲 Навчання суспільної доброчесності залучає молодь до постійного діалогу й вивчення власних ролей та обов’язків як громадян.
🔲 Трансформаційний, або конструктивістський, підхід в освіті має тут велику перевагу. Він дає учнівству можливість самотужки аналізувати інформацію і вигадувати рішення до запропонованих завдань. Отже, діти пропустять усе це крізь себе й засвоять нові знання більш упевнено і ґрунтовно (вони дійдуть до втіленого розуміння через низку «моментів еврики» або інсайтів).
🔲 Це означає, що освітянам варто дуже ретельно скеровувати навчальний процес, аби не відкотитися до моделі передавання інформації (коли вони просто наказують учнівству, як «правильно» думати й діяти), але й щоби не проґавити небажані навчальні результати.
🔲 Добре, якщо вчительство візьме собі за мету підтримувати живі діалоги і процес аналізу серед учнівства (через ускладнення поставлених проблем і множення думок), аж доки всі присутні погодяться, що знайдене рішення є хорошим.
🔲 Підсумуймо: найкращі рекомендовані вправи для навчання доброчесності такі:
інтерактивні
🔰 поєднують теорію і практику
🔰 використовують приклади й кейси
🔰 створюють демократичну атмосферу, яка сприяє активній участі учнівства в обговореннях

Розгорнути блок

Як навчати дітей доброчесності – психологічні аспекти🔲 Пам’ятаймо, що ми, дорослі, створюємо простір для навчання, простір контакту зі світом і цінностями. І діти або вчаться об нас, або не вчаться.
🔲 Коли ми починаємо розмову на будь-яку тему, нам дуже важливо бути в стані стійкості.
🔲 Усі теми нашого курсу побудовані за схемою “стабілізація, конфронтація, інтеграція”:
🔰 налаштування, синхронізація, накопичення ресурсу, фіксація в теперішньому моменті, у безпеці
🔰 безпосередньо тема – конфронтація з, можливо, складною темою
🔰 інтеграція – висновки, що запам’ятали, що із собою беремо з нових знань

🔲 Нам важливо пам’ятати, що цінності й життя згідно з цінностями, вибір доброчесної поведінки – це еволюційна потреба. Вони спочатку були потрібні для нашого виживання. Це здобуток еволюції – наших функціонального мозку й нервової системи. Рептиліям не потрібна була доброчесність – їхнім завданням було вижити й розмножитися. А ось ссавці вже починали піклуватися одне про одного і встановлювали закони зграї, демонстрували дбайливе ставлення.
🔲 Аби бути органічними й засвоїтись, в кожен з уроків має три рівні:
🔰 конкретна інформація – обробляється логікою
🔰 те, що зачіпає рівень емоцій – аби були власне переживання, співпереживання, залучення, емоційна реакція
🔰 дія – те, що можна закріпити в тілі (дія, гра, вироби)
🔲 Буквально «нашими» стають знання, у яких задіяні голова, серце та руки.
🔲 Після кожного уроку має бути щось, про що залишиться емоційна й тілесна пам’ять – прапорець, браслет, корона.
🔲 Усі ігри в посібнику – неконкурентні. Коли ми використовуємо неконкурентні ігри, у нас створюється відчуття, що МЕНІ Є МІСЦЕ, я в безпеці. Тільки в безпеці ми зможемо виявляти й розвивати навички доброчесності.
🔲 Ми працюємо саме з 3–4 класами, тому що саме в цьому віці добре включені лобові частки мозку – а всі процеси, пов’язані з вибором цінностей, будуть відбуватися тут. Саме ця частина мозку відповідає за етичність, вибір дій, пов’язана з контролем. У малюків вона ще не ввімкнена, а в підлітків уже вимкнена гормонами.
🔲 Нам важливо пам’ятати, що на кожному уроці треба давати більше позитивного зворотного зв’язку, і менше – негативного. Важливо відзначати позитивні дії, помічати і святкувати.
🔲 У нас є мережа оперативного спокою. Це ціла мережа, яка вмикається, коли наш мозок не зайнятий обробкою конкретної інформації – тобто, коли ми відпочиваємо. Там живе наше справжнє ставлення до себе й до світу, там – наші думки підтримують, критикують. Там – наші вчинки, які ми робимо, коли нас ніхто не бачить.
🔲 Кожен наш внесок у впевненість у собі, кожен внесок на підтримку безпеки, у те, що дитина вміє розрізняти й називати свої емоції та потреби, відчуває свою потрібність, бачить результати своїх вчинків, відчуває, що від неї щось залежить – це внесок в загальне відчуття стійкості, базованої на цінностях.
🔲 У нас є невеликий період часу, коли ми можемо зміцнити дітей завдяки своїй авторитетності. Те, що ми закладемо в цьому віці, буде в них оживати їхньою силою.
🔲 Отже, нам потрібні:
🔰 безпека
🔰 нові знання
🔰 правила
🔰 близькість – емпатія
🔰 можливість самим дійти висновку
🔰 рефлексії
🔰 есе
🔰 бачити
🔰 чути
🔰 грати
🔰 створювати щось руками
🔰 бачити приклад
Це неможливо без дорослих, які показують такий досвід.

Розгорнути блок

Огляд курсу та методичні рекомендації🔲 Мета курсу – ознайомити дітей із морально-етичними поняттями. А саме: відповідальність і гідність, людяність і проактивність, рівність і чесність, лідерство і служіння. Це цінності, на яких ґрунтується суспільна доброчесність.
🔲 Зміст курсу відповідає Державному стандарту початкової освіти та Типовим освітнім програмам НУШ 1 і НУШ 2. У Путівнику для вчителя зазначені до кожної теми курсу обов’язкові результати навчання з громадянської, історичної, соціальної, здоров’язбережувальної, мовно-літературної, технологічної, інформатичної та мистецької освітніх галузей за Державним стандартом.

🔲 Матеріали курсу можна використати для організації і проведення уроків у межах навчальних предметів, інтегрованих курсів з інваріантного складника та курсів за вибором із варіативного складника Типового навчального плану, а також для організації позаурочної діяльності учнів.
🔲 Учитель на свій розсуд може проводити заплановану серію уроків у третьому або четвертому класі, використовуючи Путівник для учнів. Якщо вчитель розпочав навчання в третьому класі, то в четвертому, продовжуючи формувати навички доброчесності, самостійно планує уроки.
🔲 Курс містить 10 тем і вступний та підсумковий уроки. Усі теми подано в логічній послідовності, що дає змогу поступово ознайомлювати дітей із цінностями, які важливі для формування доброчесної поведінки. Радимо розглядати теми курсу саме в такій послідовності.
🔲 Перший урок – вступний. На ньому ми ознайомлюємо дітей із новим курсом і головним персонажем Інтоком, який супроводжуватиме дітей на цих уроках.
🔲 Далі, вивчаючи кожну тему, діти ознайомлюються чи поглиблюють свої уявлення про цінності. Наприклад, на уроці з теми «Навіщо потрібні правила?» обговорюємо, що таке законність. Вивчаючи тему «Я хочу жити у справедливому суспільстві», говоримо про рівність і справедливість; а в темі «Суперечка інтересів» – про суспільне благо й помірність, на уроці «Про корупцію» обговорюємо доброчесність.
🔲 Заключний урок проводиться у формі квесту. Діти разом з Інтоком мандрують містом Доброчесності та виконують завдання.
🔲 У курсі є теми, які розглядаються впродовж одного уроку – однієї академічної години. Є такі, що потребують розгляду впродовж двох–трьох академічних годин. Такі уроки складаються з двох–трьох модулів.
🔲 Уроки-модулі – змістовно і структурно цілісні. Тому їх краще проводити в один день чи в межах двох днів, щоби проміжок часу між двома модулями був невеликий. Це дасть змогу зберегти цілісність вивчення теми. Ви можете відмовитися від деяких різновидів діяльності і провести один урок із теми, скомбінувати матеріали по-іншому, дібрати свої приклади тощо.
🔲 Структура уроку. Урок складається з трьох частин:
🔰 Вступна частина має «ввести» учнів в урок емоційно і змістовно, зацікавити темою. Діти мають подумати: “О, це цікаво! Я щось знаю, але не все. Хочу дізнатися ще!”.
🔰 Основна частина присвячена обговоренню ключових понять, виробленню практичних навичок вибирати доброчесну поведінку під час розгляду ситуацій із життя.
🔰 Фінал уроку – це самооцінювання учнів та виготовлення поробки. Створені предмети допоможуть учням згадувати уроки доброчесності й у звичайній життєвій ситуації робити правильний вибір
🔲 Тривалість вивчення курсу залежить від багатьох чинників: особливостей класу, вашого календарного планування з різних навчальних дисциплін, навчальних посібників, якими ви користуєтеся, розкладу уроків тощо.
🔲 Ви можете інтегрувати уроки в різні навчальні дисципліни, узгоджуючи їх за спільними очікуваними результатами навчання та змістом упродовж навчального тижня. Наприклад, у понеділок на уроці з позакласного читання – прочитати текст, обговорити його, у вівторок на уроці з розвитку зв’язного мовлення – обговорити запропоновані ситуації з цієї теми та написати есей, у середу – зробити на уроці технологій поробку.
🔲 Не варто робити великі перерви між блоками навчальної інформації. Краще планувати розгляд однієї теми впродовж тижня.
🔲 Уроки доброчесності можна провести в межах інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Це можуть бути один чи два уроки щотижня або щомісяця впродовж одного семестру чи всього навчального року.
🔲 Також ви можете використати матеріали курсу під час уроків із різних навчальних дисциплін як фрагмент уроку впродовж дня. До прикладу: на ранковому колі ви обговорюєте тему та її ключові слова. Далі на уроці української мови – читаєте запропонований текст, на уроці з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – обговорюєте ситуації з життя, а на уроці мистецтва – створюєте поробку. Так можна запланувати розгляд теми впродовж тижня.
❗ Зважте: якщо ви використовуєте матеріали курсу впродовж навчального дня чи тижня, то щоразу потрібно розпочинати фрагмент уроку з повторення ключового поняття теми.
🔲 До кожної теми є додаткові матеріали. Їх учитель може використовувати на свій розсуд: як окреме завдання на інших уроках, або можна замінити ті завдання, що подано в розробці уроку.
🔲 Ми пропонуємо використовувати різні форми роботи. Наприклад, фронтальну – для обговорення ключових понять уроку, парну і групову – для фасилітованих дискусій із розгляду різних ситуацій чи створення проєктів, індивідуальну – для «читання з розумінням», а також самооцінювання, створення поробок.
🔲 На уроках доброчесності скажіть «Ні» моралізаторству! Важливо, щоби діти не слухали лекції учителя, а були активними учасниками полілогу:
🔰 брали участь в обговореннях проблемних питань і ситуацій із життя під час мозкового штурму та фасилітованих дискусій
🔰 виконували практичні вправи
🔰 вчилися робити вибір та пояснювати його доречність
🔰 презентували свою роботу в різних формах – наприклад, за допомогою графічних організаторів тощо

Розгорнути блок

Родзинки курсу🔲 Ми створили уроки доброчесності так, щоби вони були емоційними та наповненими активностями. На створення цієї атмосфери працює також головний герой уроків – Інт’ОК, ім’я якого складається з двох частин:
🔰 «Інт» – скорочення від англійського слова «integrity», яке українською ми перекладаємо як доброчесність.
🔰 «ОК» – англійське слово, яке говорять на знак згоди. Українською його можна перекласти як “гаразд”, “добре”. Таким чином ми ніби кажемо “так” доброчесності.
Знайомство з ним – сюрпризний момент, який варто супроводжувати поясненням та написом на дошці “integrity”, суспільна доброчесність, цінність, яку ми розуміємо та підтримуємо.

🔲 Також ми створили для учнів «Конверт цінностей», куди вони складатимуть різноманітні поробки з кожної теми курсу.
Конверт – особистий простір малечі, де кожна річ, створена її руками, буде нагадувати про враження та запам’ятається!
🔲 До кейсів уроків ми додаємо добірку мультфільмів. Експертки проєкту ретельно добирали сюжети тривалістю до трьох хвилин. Наприклад, у темі «Не будь байдужим» ми переглядаємо короткометражний мультфільм «Містер Байдужий», у якому яскравий персонаж допомагає вчителю підтримати увагу та зацікавити дітей темою.
🔲 У Путівниках для учня та вчителя до кожного відеофрагменту є QR-коди. Дитина може переглянути відео самостійно в класі зі свого пристрою або разом з однокласниками.
🔲 На сторінках путівників діти зустрінуться з біографіями реальних людей. У темі «Що отримуєш, віддаючи?» ми ознайомлюємо дітей із такими поняттями як служіння, волонтерство, благодійництво на прикладі нашого сучасника, всесвітньо відомого оперного співака, Героя України Василя Сліпака. Тема відповідальності ілюструється яскравою подією, у якій Ілон Маск проявляє якості лідера.
🔲 Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об’єднувались, щоб обстояти спільні цінності. Ми пропонуємо розповісти дітям про проєкт «Я – крапля в океані», який став одним із символів Революції Гідності. Автори проєкту надали вислову нового значення: «маленькі краплини, частка кожного, зливаються в один могутній океан». Усі великі зміни починаються з малого, з відповідальності та небайдужості громадян. Про це – колективний творчий проєкт, який учні виконуватимуть на наших уроках.

Розгорнути блок

Путівник для вчителя🔲 Путівник для вчителя містить усі необхідні матеріали для проведення кожного уроку, додаткові матеріали та синхронізується з Путівником для учня. Він створений для вас, учителі початкових класів, щоб ознайомити дітей із цінностями, важливими для суспільної доброчесності.
🔲 Завдання, передбачені для першого року навчання за програмою, можна використовувати і в третьому, і в четвертому класах.

🔲 Путівник має чітку структуру:
🔰 Перша частина – Обов’язкові результати навчання учнів. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначені з урахуванням компетентнісного підходу.
🔰 Друга частина – Цілі та очікувані результати вивчення теми. Тут визначені та ретельно прописані конкретні очікувані результати навчання для кожної теми.
🔰 Третя частина – Методичний коментар до теми. Акценти роботи вчителя та методичні аспекти. Радимо уважно прочитати ці кілька речень, перед тим як почати підготовку до уроку. У цьому розділі також містяться пропозиції щодо розподілу часу на вивчення теми. Наприклад, вступний урок, перша зустріч, відбувається протягом одного заняття та націлює на розуміння, що краще жити в суспільстві, де всі проявляють доброчесність. Теми «Навіщо потрібні правила?», «Що означає бути відповідальним?», «Я хочу жити у справедливому суспільстві!» вивчаються у два етапи – модулі один і два. Теми «Не будь байдужим!» та «Суперечка інтересів» вивчаються на трьох заняттях із двома перервами.
🔲 Пояснити дітям складні терміни допоможе «Словник ключових понять». Радимо ознайомитися з ними під час підготовки до уроків. Ми рекомендуємо всім, хто навчають доброчесності в початкових класах, використовувати лексику доброчесних практик якомога раніше. Чесність, відповідальність, турбота, вдячність, лідерство, справедливість природно закріплюються у свідомості дітей, якщо цими словами часто послуговуються. Стіна слів «Цінності доброчесності» та обговорення в дітьми ключових понять у живих діалогах допоможуть у цьому.
🔲 Ми підготували цілісний комплект до кожного уроку – методичний портфель, куди склали всю інформацію для реалізації мети уроків. Це – план уроку, літературні твори, документи, відео- і фотоматеріали, схеми, ілюстрації, комікси, запитання для обговорення, а також – взаємозв'язок усіх цих складових. А саме:
🔰 Конкретні вправи, як наприклад вправа «Гра без правил» із першої теми, яка практично приводить дітей до усвідомлення важливості дотримання правил усіма людьми. Або вправа «Щедрий кошик», яка спонукає дітей замислитися над тим, чим кожна людина може насправді поділитися з іншими, та безліч інших знахідок!
🔰 Цікаві завдання – як у груповій роботі «Політ на Марс», коли в уявній ситуації збору команди на іншу планету діти вчаться виходити з конфліктних ситуацій та реагувати на деструктивну поведінку різних людей.
🔰 Ситуації з життя, обговорюючи які, діти розмірковують над питанням цінності кожної людини. Наприклад, це вправа «Коли не дотримав слова» з уроку «Я маю гідність» та вправа «За що ти відповідаєш?» з уроку «Що означає бути відповідальним?». Залучення учнів до активного аналізу ситуацій, до вільного обговорення сприяє їхнім свідомим рішенням про застосування практик доброчесної поведінки в житті.
🔲 Починайте уроки із реальних прикладів, із відомих учням історій. Зацікавте школярів різноманіттям завдань та спонукайте їх до активної участі. У кожній історії ви знайдете потрібні для цієї роботи матеріали.
У фінальній частині кожного уроку є тест самооцінювання. Запропонуйте дітям обрати, якою мірою їх стосуються подані твердження. Обов’язково поясність їм, що важливо бути чесними перед собою. Підкресліть, що відповіді не оцінюються й не обговорюються. Мета вправи - допомогти дітям зрозуміти свої цінності.
🔲 За потреби, ви можете скористатися додатковими матеріалами. Вони доповнюватимуть запропоновані розробки, відповідно до навчальних потреб та зацікавлень ваших учнів і учениць. Наприклад, читання дітьми оповідання Сухомлинського «Покинуте кошеня» або читання вчителем історії з життя Стіва Джобса; обговорення проблемної ситуації «Гармидер на вулиці»; створення правил або Статуту класу; інсценізація в парах «На мою думку треба зважати!». Будьте готові до того, що учні запропонують власні варіанти продовження вивчення теми, а також до появи ваших власних несподіваних ідей для включення в проєкт.
🔲 Готуючись до уроків, візьміть собі за мету підтримувати живий діалог з учнями. Найкращі з рекомендованих вправ – інтерактивні, створюють емоційну атмосферу, використовують приклади, зрозумілі учням, сприяють активній участі дітей.

Розгорнути блок

Путівник для учня🔲 Путівник містить завдання, що передбачають різну діяльність учнів. Важливо, що цей посібник – індивідуальний. Тобто дитина може в ньому малювати, креслити й вирізати елементи для поробок.
🔲 До деяких тем є додаткові сторінки. Ці матеріали можуть доповнити запропоновані розробки модулів. Матеріали цих сторінок також доречно використати під час другого року навчання за програмою, оскільки діти вже матимуть обізнаність із теми.

🔲 Зміст путівника структурований за 10-ма темами:
🔰 Вступний урок
🔰 Тема 1. Навіщо потрібні правила?
🔰 Тема 2. Не будь байдужим!
🔰 Тема 3. Що означає бути відповідальним?
🔰 Тема 4. Я хочу жити в справедливому суспільстві.
🔰 Тема 5. Суперечка інтересів.
🔰 Тема 6. Я обираю чесність!
🔰 Тема 7. Я маю гідність!
🔰 Тема 8. Що отримуєш, віддаючи?
🔰 Тема 9. Де є доброчесність, корупції немає
🔰 Тема 10. Доброчесність – мій вибір
🔰 Квест
🔲 Важливо опрацьовувати всі завдання путівника, щоби забезпечити цілісний навчальний процес, сформувати уявлення дитини про кожну цінність. Усі завдання з посібника пов’язані з життєвим досвідом дітей. Отже, у результаті дитина закріплює отримані знання, застосовує їх у житті, умотивована до змін.
🔲 Путівник для учня, крім завдань, містить ще й теоретичний матеріал модулів. А саме – текст для читання й посилання на медіафайли. Це зручно для фронтальної роботи в класі.
Дидактичні матеріали, що вміщені на вкладках для вирізання, дають можливість вчителю не витрачати час на виготовлення шаблонів.
🔲 Кожна сторінка посібника розпочинається із зустрічі з головним героєм – Інт’ОКом. Головний герой взаємодіє з учнями. Вони самостійно можуть доповнювати зображення Інт’ОКа емоціями, ознайомившись із тезами, які коротко окреслюють майбутню роботу на уроці.
🔲 ”Зачіпки” кожної теми апелюють до цікавого в житті дитини або провокують учнів аналізувати свої відчуття. Учні пригадують, чи були вони в подібних ситуаціях, тобто звертаються до власного досвіду.
🔲 Також є завдання, присвячені найближчому оточенню: друзям, родині, школі. Діти аналізують життєві ситуації або переглядають медіаконтент, висловлюють власну думку.
🔲 Для правильного тлумачення термінів вони винесені на береги зошита. Важливо не нехтувати роботою з основними поняттями. Очікується, що учні будуть вживати їх в активному словнику.
🔲 Наприкінці заняття діти мають змогу проявити себе як члени суспільства, моделювати свої дії. Ось наприклад, як у такій ситуації: «Одного разу пані Галина, яка працює в службі доставки піци, запізнювалася до замовника. Ще й, як на лихо, не встигла перейти дорогу: на світлофорі загорівся червоний сигнал. Пані Галина подумала: «Машин не видно. Може, швиденько перебіжу? Ні. Краще зачекаю». Дитина має допомогти герою зробити вибір, застосувавши здобуті знання».
🔲 Наприкінці кожного уроку діти побачать таблиці для самооцінювання. Важливо пам’ятати, що це оцінювання ніхто не перевіряє й навіть не обговорює. Діти ставлять відмітки у відповідній графі, щоби задуматися, наскільки доброчесно вони вже діють.
🔲 На завершення уроку діти неодмінно створюють щось самостійно руками. Щоб ефективніше провести цю художньо-продуктивну діяльність, у посібник вміщено шаблони для поробок та прості інструкції.
Якщо в школі немає друкованих посібників для учнів, учитель може роздруковувати необхідні сторінки з електронної версії кейсу «Навчання доброчесності».
🔲 Також сторінки з текстами та малюнками можна вивести на екран або дошку за допомогою проектора. Однак, ми просимо роздрукувати сторінки Путівника для учнів, які вміщують матеріали для індивідуальної, самостійної або групової творчої роботи. Це, наприклад, таблиці «Самооцінювання», шаблони для виготовлення прапорців та браслетів.

Розгорнути блок

Як не лише розповісти про цінності, а й сформувати їх🔲 У розробках для кожного уроку ви знайдете життєві ситуації, знайомі дітям 9–10-річного віку. Учні обговорюють їх у парах, групах або разом з учителем та роблять власні висновки про наслідки, які матиме та чи інша поведінка в певній ситуації. Це відкриті діалоги, де вчитель не декларує, що правильно, а що – ні, а підводить дітей до самостійних висновків.

🔲 Упродовж курсу зміст ситуацій змінюється. Починаємо від простіших, де гідне рішення є очевидним. Так ми створюємо для учнів ситуацію успіху: я вмію діяти доброчесно, це – мій вибір.
❗ Зверніть увагу, що спочатку ми розглядаємо ситуації, які трапилися з іншими дітьми – персонажами посібника. Це дає змогу подивитися на процес неупереджено та помітити негативні наслідки, які часто можуть бути неочевидними для школярів.
🔲 Починаючи з простіших тем, переходимо до більш складних, як-от справедливість, відповідальність, гідність. Тут також даємо приклади ситуацій, що близькі дітям. Вони самостійно мають визначити, де справедливе рішення, а де – ні, та аргументувати свій вибір.
🔲 У фінальній частині курсу пропонуємо учням обрати своє рішення в ситуації, де доброчесна поведінка стає на заваді отримання очевидної переваги.
❗ Зверніть увагу, тут ідеться вже не про вигаданих дітей, а саме про учнів класу. Адже діти вже пройшли певний шлях у виборі доброчесних рішень за персонажів навчального зошита. Отже, вони готові брати відповідальність за те, що відбувається з ними.
🔲 Не забувайте, що курс має далекоглядну мету – навчити дітей помічати побутову корупцію, не ототожнювати її з кмітливістю, винахідливістю, життєвою компетентністю. Отже, на деяких уроках ми пропонуємо дітям обговорити ситуації зі світу дорослих.
🔲 Такі завдання формують у дітей розуміння, що рішення, яке вигідне учасникам недоброчесної угоди, – цілком невигідне для громади та суспільства.
🔲 Якщо ви сумніваєтеся, що зможете впровадити у своєму класі весь курс, то візьміть для обговорення деякі ситуації з посібника. Це вже збагатить доброчесний досвід ваших учнів.

Розгорнути блок

Відгуки

Я вже провела вступ та перші дві теми і можу сказати, що діти та я, як вчитель, у захопленні від проведених уроків. Діти переоцінюють свої вчинки, всі теми опрацьовуємо на власних прикладах, і мене тішить, що вони роблять правильні висновки. Я вчуся разом з дітьми. Вважаю, що після проєкту мої учні стануть впевненішими у собі, людянішими, чеснішими та доброчеснішими. І я разом з ними. Щиро вдячна організаторам за те, що є можливість долучити дітей до такого важливого питання у нашому суспільстві. Ми, вчителі, працюємо над тим, щоб виховувати у дітей людські якості, але з проєктом ми маємо матеріальну базу, методичну підтримку для вчителів та учнів, поради практиків та дитячого психолога.

Анжеліка Сікорскі | вчителька молодших класів Початкової школи №9 Івано-Франківської міської ради

Проєкт дуже актуальний для становлення особистості в НУШ. Бути чесним, відповідальним за власні вчинки, небайдужим до інших, діяти законно, думати про наслідки – все це є вигуком часу! Дуже своєчасно проєкт допомагає учням НУШ з'ясовувати ці важливі поняття та навчитися жити, діяти, мислити доброчесно! Зараз діти з задоволенням занурюються у провідні теми курсу. З кожним заняттям намагаються у реальному житті реалізувати принципи доброчесної поведінки. Дякую за участь у пілотування такого важливого проєкту!

Лариса Матвєєва | вчителька молодших класів Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10

Всім привіт, я вчителька, що працює над пілотним проектом з навчання суспільної доброчесності в українських початкових школах. Ми провели вже один повний урок. Хотілося би подякувати авторам і розробникам. Дуже приємно мати підтримку методичним забезпеченням з доцільно підібраним матеріалом, який допомагає окреслити чітке уявлення про доброчесність, спираючись на відчуття та власний життєвий досвід дитини. Діти з радістю пригадують, аналізують свої вчинки та вчинки дорослих. Вважаю, що наша освіта крокує вперед, адже учні можуть навчитись визначити цінності суспільної доброчесності, які будуть сприяти і суспільному благу, а не лише своїй приватній вигоді. Вважаю цей курс доцільним у сучасних реаліях. Дякую.

Аліна Яблонська | вчителька молодших класів НВО №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей", ЦПВ «Ліра» Кропивницький

Учитель дарую не тільки частину свого серця, а й досвід, приклад і є супергероєм для своїх учнів. Щоб щось змінити у житті, необхідно починати із себе, робити гідно, коли ніхто не бачить. Саме у початковій ланці школи це зробити легше, коли вчитель є прикладом та довірою. Інтегруючи доброчесність у свої уроки, помітила, як прислухаються діти, як вони прагнуть змін, щоб було краще. Як вчителька почуваю себе необхідною, і тепер знаю, як це зробити. Ніби учитель-асистент і путівник у гарне майбутнє, де ми гідно отримуємо допомогу, коли того потребуємо, а особливо почуваємося захищено, команда ГО “Смарт освіта” проклала стежку у легкому опануванні доброчесності. Сповнені знаннями із практичним підходом до навчання посібники є чудовою складовою до понять академічної та суспільної доброчесності. Інтегрований курс дає змогу розглянути поняттяз усіх його сторін, як вимагає НУШ. Завдяки проєкту вважатиму себе більш важливою для учнів.

Катерина Яцишина | вчителька молодших класів Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Є.С.

Матеріали доброчесності

Путівник для вчителя

Путівник для учня. Частина 1

Путівник для учня. Частина 2

Рамковий посібник

Квест «Мандрівка містом Доброчесності»

Навчальна програма курсу за вибором «Уроки доброчесності» для 3-4 класів

Урок Гідності

Листівки для кутка доброчесності

Курс рекомендує Український інститут розвитку освіти

Вадим Карандій, директор УІРО

Шановні колеги!

Поява Путівнику для вчителя, а також Путівника для учня та загальних настанов щодо суспільної доброчесності – це подія. Особливо для Українського інституту розвитку освіти (УІРО), завдання якого – бути впроваджувальною агенцією для втілення концепції НУШ.

Минулого року УІРО уклав меморандум про співпрацю із громадською організацією «Смарт освіта». В його межах ми домовилися про співпрацю в межах реалізації проєкту «Навчання суспільної доброчесності в українській початковій освіті як довготривалий та ефективний інструмент подолати «побутову корупцію». І сьогодні ми бачимо, які цікаві та корисні матеріали для учнів 3-4 класів та рекомендації з’явилися у межах цього проєкту.

Я переконаний, що їх використання в навчальному процесі зміцнить рамки реформи НУШ. Адже йдеться про велику місію проєкту, спрямовану у майбутнє, у розбудову інших стосунків у суспільстві, коли ідея доброчесності закладається уже в молодшому шкільному віці.

Для нас також важливо, щоб сформувалася мережа вчителів-амбасадорів, які поширюватимуть матеріали серед колег, заохочуватимуть використовувати у інших школах.

УІРО надаватиме у цьому всіляку підтримку, поширюючи напрацювання серед закладів загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти, управлінцям нашої галузі.

Відповіді на поширені запитання

Чому ми створили курс «Уроки доброчесності»?
Мета курсу – ознайомити дітей із морально-етичними поняттями. А саме: відповідальність і гідність, людяність і проактивність, рівність і чесність, лідерство і служіння. Це цінності, на яких ґрунтується суспільна доброчесність. Якщо ми будемо вчити дітей обирати доброчесну поведінку навіть у ситуаціях, коли цього ніхто не бачить, то це буде нашим внеском у подолання побутової корупції в суспільстві.
Чи відповідає курс «Уроки доброчесності» Державному стандарту й Типовим освітнім програмам НУШ?
Так. Зміст курсу відповідає Державному стандарту початкової освіти та Типовим освітнім програмам НУШ 1 і НУШ 2. Обов’язкові результати навчання з громадянської та історичної, соціальної і здоров’язбережувальної, мовно-літературної, технологічної, інформатичної, мистецької освітніх галузей за Державним стандартом зазначені в Путівнику для вчителя до кожної теми курсу.
Як можна використати матеріали курсу?
Матеріали курсу можна використати для організації і проведення уроків у межах навчальних предметів, інтегрованих курсів з інваріантного складника та курсів за вибором із варіативного складника Типового навчального плану, а також для організації позаурочної діяльності учнів.

Учитель на свій розсуд може проводити заплановану серію уроків у третьому або четвертому класі, використовуючи Путівник для учнів. Якщо вчитель розпочав навчання в третьому класі, то в четвертому, продовжуючи формувати навички доброчесності, самостійно планує уроки.

У якому класі вчитель може проводити Уроки доброчесності?
Навчальний курс «Уроки доброчесності» містить серію уроків для учнів третіх–четвертих класів. Учитель на свій розсуд може проводити заплановану серію уроків у третьому або четвертому класі, використовуючи Путівник для учнів. Якщо вчитель розпочав навчання в третьому класі, то в четвертому, продовжуючи формувати навички доброчесності, самостійно планує уроки. Для цього варто використовувати розроблені в курсі додаткові матеріали, завдання, які не розглядали в третьому класі, самостійно дібрані матеріали.
Чи маю я щось платити за матеріали курсу?
Ні! Усі матеріали на цій сторінці безплатні для завантаження та використання на уроках у школі.

Уроки доброчесності створені у межах проєкту “Навчання суспільної доброчесності в українській початковій освіті як довготривалий та ефективний інструмент подолати “побутову корупцію” реалізується у партнерстві з німецькою організацією ChildFund Deutschland (“Дитячий Фонд Німеччини”) за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Долучитись до спільноти